top of page
IMG_6067.jpg

CNC ROUTER 切割雕刻機

CNC Router Cutting & engraving

設備諮詢專線 0978-668-786 蔡先生
                       tw3axle02@gmail.com
  • 雷射/雕刻/打標機 台灣三軸科技公司
  • 台灣三軸影音平台
  • Instagram
CNC ROUTER
tad4060-278.png

​桌上型/落地型等各尺寸

廣告級CNC切割雕刻機種

自動對焦

​全新型機殼設計

TAG-1213AT.278.png

​客製化配置設計

  1. 精簡設計

  2. ​桌上型不佔空間

TAL-1325-278.png

​大型板材常態加工需求

​加工級CNC木工切割雕刻機

  1. 精簡設計

  2. ​桌上型不佔空間

TAAH4030.278.png

​小型CNC金屬加工

  1. 精簡設計

  2. ​桌上型不佔空間

bottom of page