top of page
IMG_6067.jpg

CNC ROUTER 切割雕刻機

CNC Router Cutting & engraving

設備諮詢專線 0978-668-786 蔡先生
                       tw3axle02@gmail.com
  • 雷射/雕刻/打標機 台灣三軸科技公司
  • 台灣三軸影音平台
  • Instagram
CNC ROUTER
TAAH-4030-278.png

落地式CNC金屬雕刻機

  1. 工作範圍 300*280*60mm

  2. 主軸功率 0.8Kw風冷式

SC-330-278.png

​桌上型CNC金屬雕刻機

  1. ​內容更新中...

TAAK-4030-278.png

TAAK-4030

落地式CNC金屬雕刻機

  1. ​工作範圍 400*600*130mm

  2.  主軸功率 1.5Kw風冷式

TAG-4030CI-278.png

TAG-4030CI

落地式CNC金屬雕刻機

  1. ​內容更新中...

bottom of page